KVKK
KVKK

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız;

• Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,
• Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
• Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
• Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
• Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,
• Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirmek,
• Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
• Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
• Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak için,
gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.
Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 9001:2015 standardı gereği kalite politikamız;

• Gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim gerçekleştirmek,
• En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,
• Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak,
• Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak
• Politikamız doğrultusunda çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak,
• Deneyim ve birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak,
• Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak,
• Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak,
• Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek,
• Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve çalışan ile tedarikçileri katarak  etkin karar verme mekanizmasını sağlamak,
• Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak,
için yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlamayı taahhüt ederiz.